Förbättra patientsäkerheten och effektivisera arbetsdagarna för hälso- och sjukvårdspersonal

Kontakta oss
Hälso Hero bild

Förbättra effektiviteten och samarbetet

Med fler patienter och begränsade resurser är det viktigt att arbeta så effektivt som möjligt. Genom att få insikt och behålla kontrollen kan man säkerställa effektiv patientvård i rätt tid. Med våra verktyg kan du förbättra kommunikation och samarbete samtidigt som du sparar tid genom ett snabbt och korrekt informationsflöde.

Ambulanstjänster

Innovativa lösningar för att förbättra patientvården som tillhandahålls av ambulanspersonalen.
Läs mer
Två sjuksköterskor i en ambulans som använder EWA
Operatör vid datorskärmen pratar i telefon

Nödcentraler

Beslutsstöd för att säkerställa rätt svar vid rätt tidpunkt.
Läs mer

Akutmottagningar och callcenter

Med kontroll och insikt i processer och resurser kan du säkerställa korrekt och hållbar medicinsk vård för alla avdelningar och personal.
Läs mer
Ambulanspersonal vid en datorskärm som pratar i telefon
Helikopterpiloter går mot ambulanceflyg

Ambulansflygtjänster

Operativt stöd och förbättrad patientvård.
Läs mer
Gå till blogg och nyheter