Investerare

Den ledande nordiska tillväxtinvesteraren Monterro är Bliksunds huvudägare.
Besök Monterro
Investerare hero bild

I februari 2021 förvärvade Monterro en majoritetsandel i Bliksund. De återstående aktierna innehas av företagets grundare, ledning och anställda. Monterro är baserad i Stockholm, Oslo och München och är en praktisk investerare som arbetar med mjukvaruföretag i Norden. 

Vi är glada över att samarbeta med Monterro eftersom de kombinerar entreprenörsanda, affärserfarenhet och personliga nätverk för att stödja vår tillväxtresa. Detta partnerskap gör det möjligt för oss att påskynda vår tillväxtstrategi utanför vår hemmamarknad.

Styrelsen

Thomas Bill Styrelsens ordförande

Thomas Bill

Styrelsens ordförande
Johan Assarsson Styrelseledamot

Johan Assarsson

Styrelseledamot
Jan Falkevik Styrelseledamot

Jan Falkevik

Styrelseledamot
Per Ivansson Styrelseledamot

Per Ivansson

Styrelseledamot
Peter Larsson Styrelseledamot

Peter Larsson

Styrelseledamot
Tor Laukvik Styrelseledamot

Tor Laukvik

Styrelseledamot