Bättre situationsmedvetenhet och kontroll över alla dina resurser och processer

 

En unik plattform med skräddarsydd funktionalitet samt livestreaming ger dig allt som brand- och räddningstjänsten behöver för att fungera optimalt. Med video i realtid, bättre operativ insikt, och en överblick över resurser och processer kan du bättre samordna åtgärder och fördela resurser. 

Kontakta oss
Brand och räddning Hero bild

Kontroll och överblick över hela din verksamhet

Få kontroll och insyn i din verksamhet för att förbättra brandkårens säkerhet, effektivitet och tillförlitlighet. Genom att använda våra skräddarsydda digitala verktyg kan du fatta mer välgrundade beslut, arbeta effektivare och bättre betjäna de samhällen som du har svurit att skydda.

Du kan övervaka dina resurser, hantera din besättning och förbättra operativa metoder. Den detaljerade insikten garanterar att dina lagmedlemmar arbetar på högsta nivå och att de är tillräckligt förberedda för att reagera på alla sorts nödsituationer. Vi hjälper också till att skydda din besättning mot alla lagstadgade skyldigheter genom ett skräddarsytt exponeringsregister.

Med våra verktyg kan du arbeta på ett strukturerat sätt med kompetens och övningar, vilket säkerställer att din besättning använder bästa praxis och arbetar säkert och effektivt. Detta kan bidra till att minimera insatstiderna och maximera effektiviteten av deras insatser. En korrekt inventariehantering och kontroll av utrustning och material kommer också att säkerställa att alla tillgångar redovisas och att de används på rätt sätt. 

Gemensam lägesuppfattning

Med det användarvänliga och säkra verktyget för livestreaming kan du ta emot video från uppringare och strömma video från dina enheter till nödcentraler. Operatörer och insatsledare får tillgång till samma video. Genom att använda drönare och kroppskameror kan din besättning få bättre lägesuppfattning och förståelse för miljön, vilket gör att brandmännen kan planera och utföra sina insatser mer effektivt och säkert. Alla videor kan delas internt och externt. 
Brandman använder GRID bredvid brandbilen
Brandman använder GRID close up

Skräddarsydd för dina behov

Våra lösningar är särskilt utformade för att uppfylla brandkårens behov och krav. Genom att effektivisera processerna och minska den tid som går åt till manuella uppgifter förbättrar brandkåren sin effektivitet, noggrannhet och kostnadseffektivitet.

Detta gör att du kan fokusera på viktigare uppgifter, t.ex. att reagera på nödsituationer eller att utbilda dig

Nu får vi ett system som synliggör dagens kompetensnivå och morgondagens kompetensbehov på ett bra sätt. Med Bliksund får vi en digital lösning som stöder våra processer och behov framöver

Anders Løberg

Brandchef, Asker och Bærum brandkårer

Anders Løberg Brandchef, Asker och Bærum brandkårer
group 2@4x

Beslutsstöd för att säkerställa rätt svar vid rätt tidpunkt


Tillgång till video i realtid och delad lägesuppfattning i kombination med strukturerade operativa rutiner gör att du kan fatta mer välgrundade och korrekta beslut.

Genom en virtuell närvaro får du en bättre överblick över situationen och incidentplatsen. Videon i realtid frigör värdefull tid och säkerställer ett snabbt informationsutbyte och effektivt samarbete. Du kan reagera snabbt på en nödsituation och skicka rätt besättning till platsen med rätt utrustning, färdigheter och utbildning. På så sätt kan du hantera incidenten effektivt, bedöma situationen, identifiera faror och vidta nödvändiga åtgärder för att minska eventuella risker.

Vår lösning för operativ hantering ger värdefullt och högkvalitativt operativt stöd. Du får en fullständig överblick över dina resurser, besättningens kompetens och färdigheter samt skiftrapportering. Systemet gör det möjligt för dig att upprätthålla policyer och rutiner och öka kvaliteten och standarderna i dina expeditioner. Du får full kontroll och insikt över alla processer och en gemensam förståelse för situationen i det dagliga arbetet och i nödsituationer.

Nu kommer nödcentraler och brandkårer att få en lösning som ger livevideo från uppringare samt möjlighet att strömma livevideo från egna videokällor. Det kommer också att bli lättare att hantera resurser och se till att rätt besättning skickas ut. Detta ger alla tillgång till en solid plattform för framtiden, och vi kan ge medborgarna en ännu bättre service.

Trond Brenden

NKS110

Våra lösningar för brand- och räddningstjänsten

GRID

Ett skalbart, modulärt och mycket användarvänligt sätt att organisera din arbetsdag.
Läs mer

IncidentShare

Säker, intuitiv och användarvänlig livestreaming från platsen för händelsen eller patientbehandlingen.
Läs mer
Gå till blogg och nyheter