Akutmottagningar och callcenter

Effektivisera arbetsflöden för att säkerställa rätt kvalitet på vården vid rätt tidpunkt.
Tilbaka till hälso- och sjukvård
Akutmottagningar och callcenter Hero bild

Med våra lösningar kan du effektivisera dina processer för att förbättra patientvården och minska medicinska fel. Samtidigt minskar ni förseningar i vården, förbättrar kommunikationen mellan sjukvårdspersonal och sparar tid och pengar.

Med kontroll och insikt i processer och resurser säkerställer du att den medicinska vården levereras på ett säkert och effektivt sätt där patientsäkerheten alltid har högsta prioritet. Enkel tillgång till förfaranden och rutiner säkerställer en jämn vårdkvalitet. Med ett ökande antal patienter är resursfördelningen en utmaning. Genom att spåra dina resurser säkerställer du att besättningen används på rätt och mest effektiva sätt.

Live-video möjliggör noggrannare och effektivare hantering före sjukhusvistelse. Du kan korrekt bedöma patientens tillstånd i realtid och bättre samordna vården utifrån patientens specifika behov. Detta minskar behovet av onödiga vårdkontakter och effektiviserar de prehospitala processerna.

Våra lösningar för akutmottagningar och callcenter

EWA

En komplett elektronisk journallösning för prehospitala verksamheter.
Läs mer

GRID

Ett skalbart, modulärt system för verksamhetsstyrning som hjälper dig att organisera din arbetsdag.
Läs mer

IncidentShare

Säker, intuitiv, och användarvänlig direktsändning från platsen för incidenten.
Läs mer