Driftsförvaltning av GRID

En molnbaserad lösning för verksamhetsstyrning som ger dig en helhetsöversikt över resurser och processer.

Kontakta oss
GRID hero bild

Bliksund GRID är en komplett driftslösning som effektiviserar dina processer och resurser. Du får en överblick över din besättning, dina resurser, din kompetens och dina övningar samt gemensamma rutiner, riktlinjer och kommunikationsstöd.

Lösningen är modulär och har utvecklats i nära samarbete med yrkesverksamma inom räddningstjänsten och sjukvården. Den kan skräddarsys efter din organisations behov, alltid med användarupplevelsen i åtanke.

Systemet är tillgängligt från dator och mobil, med uppdaterade checklistor och riktlinjer för praxis, och är tillgängligt offline. GRID gör det enkelt att hålla reda på resurser som utrustning och fordon, skriva incidentrapporter, skiftrapporter och mycket mer.

Du har tillgång till det du behöver, när du behöver det.

Brandman visar upp det operativa professionella systemet GRID på en smartphone

Kommunikation

Möjliggör snabb och effektiv kommunikation i skiftarbetsmiljö. Du kan kommunicera direkt med enskilda personer eller grupper via SMS och nyhetsmeddelanden. Du kan schemalägga dina utskick med fördefinierade distributionslistor eller publicera direkt på informationsskärmar. 

SMS
Ge dina anställda enkel tillgång till att skicka och ta emot SMS utan att vara beroende av sin egen mobiltelefon. 

Nyheter
Håll dina anställda informerade genom att enkelt distribuera nyhetsbrev. 

Informationsskärm
Distribuera information på monitorer som är placerade på dina olika avdelningar.

Ambulansräddare hjälper skadade in i ambulansen
corporate 3 2@4x

Personal och kompetens

 
GRID tar hand om alla dina behov av att hålla koll på personalens kompetens, kurser, uniformer och exponeringar. 

Kompetens
Kompetensverktyget ger den enskilde medarbetaren förutsägbarhet och en fullständig överblick över sin egen aktuella kompetensnivå, medan ledningen kan använda det för att planera övningar och kurser. 

Courses
En innehållsrik tjänst för hantering av kurser under hela processen, inklusive planering, hantering av deltagare och registrering av resultat och utmärkelser. Genomförda kurser uppdateras automatiskt för varje deltagare. Kurser innehåller planeringsinstrumentpaneler och statistik som ger dig en överblick över pågående och kommande kurser.

Exponeringsregister
Säkerställ dina lagstadgade skyldigheter att dokumentera personalens exponering för skadliga och giftiga ämnen och gör det till en del av ditt förebyggande HSE-arbete. Genom att registrera alla dina anställdas exponeringar har du nödvändig dokumentation för externa revisioner och kan ge den enskilda anställde tillgång till sin tidigare exponeringshistorik.

Utrustning

Fullständig överblick och kontroll över din utrustning och dina fordon. 

 

Håll koll på dina fordon och din utrustning med korrekt digitaliserad dokumentation. Fordonens och utrustningens aktuella tillstånd dokumenteras med hjälp av mycket användarvänliga och dynamiska checklistor. Du får värdefull och tillförlitlig information i samband med framtida investeringsbehov och kan säkerställa kvaliteten på din utrustning och dina verktyg.

Uniform
Håll koll på personalens uniformsbeställningar med orderhantering och lagerinventering. Din personal kan enkelt beställa uniformer och uniformsrelaterad utrustning och spåra sina beställningar och sitt lager. Du får en fullständig översikt över vad som finns i lager samt beställningar från dina leverantörer och din personal.

Brandman står framför brandbilen och använder GRID för att kontrollera utrustning

Kvalitet

Se till att dina anställda alltid är uppdaterade och har den insikt och information som behövs för att fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt.

 

Riktlinjer
Se till att alla i din organisation följer de senaste rutinerna med ett enkelt och säkert sätt att distribuera, hantera och uppdatera organisationens riktlinjer. Eftersom den är tillgänglig på alla enheter med offline-stöd har de anställda alltid tillgång till den senaste versionen. Genom att använda riktlinjer säkrar du tjänstekvaliteten inom din organisation.

Incident Management Report
Incident Management gör det enkelt att rapportera och hantera incidenter. Du kan registrera avvikelser, klagomål och förslag till förbättringar. Uppdaterade meddelanden om incidenter säkerställer att rätt person informeras för korrekt uppföljning. 

Shift Report
Erbjuder personal och chefer ett sätt att digitalt rapportera vad som har hänt i tjänsten under ett skift. Detta ger nästa skiftlag en snabb överblick över status och insikt för att säkerställa tjänstens kvalitet och kontinuitet. 

Krishantering
Ett samarbetsverktyg för att hantera stora och små kriser där dina resurser kommunicerar för att lösa era utmaningar. Rollbaserade användare kan lägga upp meddelanden på en gemensam tavla, vilket möjliggör delad lägesuppfattning. När händelsen är avslutad kan en fullständig loggbok över händelsen hämtas för dokumentation och utbildning.

Resurser och information
Ett kartbaserat informationssystem ger användaren en snabb överblick över resurser och viktiga uppgifter om regionen, t.ex. viktiga kontakter och intressepunkter. Systemet möjliggör digitalt samarbete mellan regioner, grupper och tjänster.

Gå till blogg och nyheter