Varför arbeta med Bliksund?

 

Vi är ett internationellt team spridda över olika platser, kulturer och språk. Gemensamt för oss alla är att vi är engagerade i att utveckla banbrytande digitala verktyg som gör arbetet enklare, säkrare och effektivare.

Vår fälterfarenhet i kombination med kundinsikter gör det möjligt för oss att leverera effektiva lösningar och innovativ teknik. Vi har upplevt tidspress, stress, missförstånd och begränsade resurser. Därför skapar vi de bästa lösningarna för att underlätta din arbetsdag med en mänsklig touch.

Kontakta oss
varför bliksund hero bild

För yrkesverksamma av yrkesverksamma

 

Många av våra anställda kommer från fältet och har förstahandserfarenhet som före detta läkare, sjukvårdare, sjuksköterskor, brandmän, räddningsarbetare eller försvarare. De vet vad som står på spel och hur viktiga intuitiva och användarvänliga lösningar är för att säkerställa kontroll, insikt och gemensam situationsmedvetenhet i nödsituationer. 

Stor påverkan

Vi skapar affärskritiska system som väldigt få ser. Ändå ger de nödvändigt stöd i många brådskande situationer i många delar av världen. Vi arbetar för och med yrkesverksamma på fältet för att se till att våra lösningar gör arbetet enklare, säkrare och effektivare.
Två anställda från bliksund ritar på glas med en tusch
Brandman använder sig av bliksunds lösning GRID

Användarvänlig

Med utgångspunkt i vår egen expertis på området och i nära samarbete med personer från fältet utvecklar vårt högkvalificerade tekniska team intuitiva och användarvänliga lösningar. Vi vill hjälpa dig att göra bästa möjliga val - för att spara tid, kostnader och liv.

Hållbar

Vi tror att våra handlingar får konsekvenser och att vi måste ta ansvar. Det finns ingen Planet B och vi strävar efter att ha en positiv inverkan på miljön och våra samhällen. Hållbarhet är en del av vår strategi, kultur och dagliga verksamhet. Vi har åtagit oss att minska vårt fotavtryck och vidta åtgärder för att minska vår miljöpåverkan och aktivt stödja våra samhällen.
Läs om Bliksunds Carbon Reduction Plan
Läs om Bliksunds Modern Slavery Statement
En anställd från bliksunds kontor i Vietnam ler