Integritet

SEKRETESS- OCH COOKIEPOLICY 

Uppdaterad från och med den 11 januarith 2023

Bliksund AS ("Bliksund") har åtagit sig att se till att dina personuppgifter skyddas. Vi följer den [Norska dataskyddslagen], den allmänna dataskyddsförordningen 2015/679 ("GDPR") och andra tillämpliga dataskyddsregler.

Denna policy förklarar hur Bliksund använder, lagrar och delar den information vi samlar in om dig, hur du kan utöva dina rättigheter i fråga om denna information och vilka förfaranden vi har infört för att skydda din integritet. I enlighet med GDPR är Bliksund personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas för de ändamål som anges nedan och vi är ansvariga för att lagen följs. 

Webbplatsen www.bliksund.com ägs av Bliksund AS med säte på Arendalsveien 25, 4878 Grimstad, Norge.

Genom att acceptera denna sekretesspolicy och genom att fortsätta använda vår webbplats godkänner du villkoren i denna sekretesspolicy. Denna policy kan komma att uppdateras, så vi föreslår att du återvänder till den från tid till annan och bekantar dig med dess innehåll. Vi kommer att publicera uppdateringar om vår sekretesspolicy här. 

Vår kontaktinformation 

Kontakta oss via e-post på post@bliksund.com om du har några frågor, kommentarer eller funderingar om hur vi behandlar dina personuppgifter. 

Vad är personuppgifter? 

Personuppgifter är information och bedömningar om en person, t.ex. e-postadresser, hemadress, telefonnummer, befattning och yrke osv.  

Vad täcker vår sekretesspolicy? 

Denna sekretesspolicy gäller endast personuppgifter som Bliksund AS och dess dotterbolag behandlar i följande situationer:  

 • Våra besökare på webbplatsen   
 • Användare eller besökare av våra konton i sociala medier, inklusive Facebook och LinkedIn. 
 • Personer som kontaktar oss via e-post, telefon eller andra webbplatser. 

Denna policy gäller information om enskilda personer (dvs. fysiska personer). 

Vi kan länka till andra webbplatser som ägs och förvaltas av andra organisationer. Observera att den här policyn inte omfattar webbplatser från tredje part som vi kan länka till från vår webbplats, om de inte uttryckligen nämns i den här policyn. Vi är inte ansvariga för sådana tredje parters sekretesspolicy och praxis (inklusive användning av cookies), även om du har kommit till tredje partens webbplats med hjälp av länkar från vår webbplats. 

Behandling av uppgifter 

När du besöker vår webbplats, våra konton i sociala medier eller kontaktar oss kan vi behandla dina personuppgifter i olika syften. Behandling används som en gemensam term för allt du gör med personuppgifter, till exempel samla in, lagra, analysera, sammanställa och lämna ut dem. Behandlingen består normalt av flera sådana åtgärder. Personuppgifter ska normalt inte lagras utöver vad som är nödvändigt för att uppnå ett eller flera specifika ändamål. Personuppgifter som inte längre behövs kommer därför att raderas om inte annat följer av andra bestämmelser. 

Om vi behandlar personuppgifter på rättslig grund av ditt samtycke kan du vägra att samtycka till vår behandling och du kan också när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss via e-post på post@bliksund.com. 

Webbanalyser och cookies på webbplatsen 

Vi samlar också in personuppgifter via våra webbplatser och relaterade tjänster och applikationer. Detta inkluderar uppgifter som samlas in med hjälp av cookies. Cookies är små data som skickas från vår webbplats och lagras i din dator eller mobila enhet medan du surfar på vår webbplats. Cookies hjälper oss att ge dig en bättre webbplats och att förstå våra användare och kunder. Både webbplatsen och dess partner kan använda cookies.  

Vi använder följande cookies på vår webbplats:  

Cookie Syfte Nödvändigt eller frivilligt  Lagringsperiod Mottagare

CookieConsent

Lagrar användarens samtyckestillstånd för cookies för den aktuella domänen.

Frivilligt 1 year

Irland (lämplig)

sscache-commonsanity_strings

Används av webbhotellslösningen för hemsidan för att hantera funktionaliteten hos det allmänna kontaktformuläret för kunder.

Frivilligt Sammanträde

United States (inte lämplig)

sscache-commonsanity_strings-cacheexpiration

Optimering av webbhotell och inställning av caching för kundkontaktformulär och dess utgångstid.

Frivilligt Session

United States (inte lämplig)

Grunden för behandlingen är GDPR artikel 6 nr 1 a (samtycke) eller f (intresseavvägning). 

Om du inte vill att cookies ska lagras kan du ändra inställningarna i din webbläsare. Om du väljer att radera eller inte acceptera vissa cookies kan det hända att du upplever en minskad funktionalitet på vår webbplats. Läs mer om detta här: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

Sociala medier 

Bliksund har profilsidor i följande sociala medier: 

Profilerna har skapats i enlighet med användarvillkoren för respektive kanal. För att följa våra profiler krävs ett användarkonto i varje socialt medium, och genom att skapa ett konto och följa våra profiler accepterar användaren kanalens användarvillkor. Bliksund följer riktlinjer för kontoadministratörer och behandlar personuppgifter i enlighet med villkoren för behandling i den enskilda kanalen. 

Säkerhet vid behandling 

Vi har infört säkerhetsåtgärder och rutiner för att skydda information och integritet. Vi kommer att vidta alla rimliga försiktighetsåtgärder för att se till att våra anställda, personuppgiftsbiträden och (i förekommande fall) tredje parter som har tillgång till information har adekvat information för att se till att de endast behandlar personuppgifter i enlighet med detta uttalande och våra skyldigheter enligt lagen. 

Delning av dina personuppgifter 

Vi kommer inte att sälja, distribuera, hyra ut, licensiera, dela eller vidarebefordra dina personuppgifter till en tredje part annat än till dem som vi har ett undertecknat avtal med och som tillhandahåller tjänster till oss eller när det krävs enligt lag, såvida vi inte har ett uttryckligt samtycke från dig att agera på annat sätt. 

Bliksund kan lämna ut dina personuppgifter till: 

 • vår Leverantörer, affärspartner och underleverantörer för affärsadministration, stöd, behandling, tjänster eller IT-syften.
 • tredje parter som du godkänner (inklusive, men inte begränsat till, webbplatser för sociala medier). 
 • Analyser eller sökmotorer som gör det möjligt för oss att optimera och förbättra din upplevelse av webbplatsen. 
 • Offentliga myndigheter för att uppfylla rättsliga skyldigheter. 
 • vid behov, våra juridiska rådgivare och andra auktoriserade parter, t.ex. revisorer etc. 

Internationella överföringar 

När vi behandlar dina personuppgifter överför vi dem inte till tredje land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, med undantag för följande situationer: 

 • våra affärspartner utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för affärsadministration, support, bearbetning och tjänster. 

Strykning 

Vi behandlar eller lagrar inte personuppgifter längre än vad som anses nödvändigt för de avsedda ändamålen eller krävs enligt ingångna avtal, och aldrig längre än vad som föreskrivs i lag.  

Dina rättigheter 

Om Bliksund behandlar personuppgifter om dig har du, med vissa förbehåll, rätt till: 

 • få information om vår behandling av dina personuppgifter 
 • begära bekräftelse på att dina personuppgifter behandlas, tillgång till dina personuppgifter (genom att vi tillhandahåller en kopia) och annan information om hur vi behandlar dina personuppgifter  
 • få felaktig eller ofullständig information om dig korrigerad, 
 • På de villkor som anges i lagen kan du också begära att behandlingen begränsas eller invända mot behandlingen, 
 • att få information om dig raderad om de rättsliga villkoren är uppfyllda, till exempel om du återkallar ditt samtycke eller om vi inte längre behöver behandla personuppgifterna för att uppnå det syfte för vilket de samlades in.  
 • begära att de uppgifter vi har om dig överförs till en annan personuppgiftsansvarig om behandlingen är baserad på ditt samtycke, eller 
 • Om behandlingen grundar sig på samtycke kan du när som helst återkalla det. 

Dessutom har du rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet (i Norge: Datatilsynet) om du inte håller med om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Ändringar av denna policy 

Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att informera om eventuella ändringar av denna policy och kommer att publicera alla uppdaterade sekretesspolicyer. på denna webbplats.