Ökad gemensam situationsmedvetenhet för en förbättrad säkerhet

 

Specialbyggda lösningar som är skräddarsydda för polismyndigheternas behov. Bättre visuell förståelse av situationen och fullständiga operativa insikter gör att du kan fatta bättre beslut.  

Kontakta oss
Polis hero bild

Gemensam lägesuppfattning

Hantera resurser och streama livevideomaterial för att säkerställa överblick och kontroll både i den dagliga verksamheten samt i krävande situationer.
Situationsmedvetenhet är en nyckelfaktor för att förbättra allmänhetens och tjänstemännens säkerhet.

Visuell förståelse gör att dina poliser blir bättre förberedda på att reagera snabbt och effektivt i alla situationer.
Genom att använda drönare och kroppskameror får din besättning bättre situationsmedvetenhet och förståelse för miljön, vilket gör att poliserna kan planera och genomföra sina insatser mer effektivt och säkert.

Alla videor kan också delas både internt och externt. Dessutom stöder lösningen samarbete, vilket gör att poliserna kan samarbeta på ett mer effektivt sätt. 

Effektivare verksamhet och en bättre överblick över resurserna

Effektivisera din verksamhet genom att få en bättre överblick och insikt i dina processer och resurser. Genom att använda våra skräddarsydda digitala verktyg kan du fatta mer välgrundade beslut, arbeta effektivare och bättre betjäna de samhällen som du svurit att skydda

Du kan övervaka dina resurser, hantera din besättning och förbättra dina operativa rutiner. Genom en  detaljerad insikt kan du se till att dina lagmedlemmar arbetar på högsta nivå och att de är tillräckligt förberedda för att reagera på alla nödsituationer. Detta kan bidra till att minimera svarstiderna och maximera effektiviteten av deras insatser. Korrekt lagerhantering och kontroll av utrustning och material kommer också att säkerställa att alla tillgångar kontrolleras och underhålls på rätt sätt.

polisbil på gatan

Skräddarsydd för dina behov

Våra lösningar är anpassade till polisens behov. Genom att effektivisera processer och minska den tid som går åt till manuella uppgifter kan du förbättra effektiviteten, noggrannheten och insikten hos dina polistjänster. På så sätt kan ni fokusera mer på att reagera på nödsituationer eller utbildning.

Nödcentralen - Svarar på samtal i rätt tid

Delad situationsmedvetenhet genom video i realtid i kombination med strukturerade operativa rutiner gör att du kan fatta mer välgrundade och korrekta beslut. Ju mer exakt och synlig information som dina samordnare får under ett nödsamtal, desto snabbare kan de förbereda, planera och sätta in sin taktik och lösa den aktuella situationen. Genom snabb respons kan du skicka rätt besättning med rätt utrustning, färdigheter och utbildning. Detta säkerställer en effektiv hantering av incidenten och gör att du kan vidta nödvändiga åtgärder för att minska eventuella risker.

Vår lösning för operativ hantering ger dig en fullständig överblick över dina resurser, besättningens kompetens och kurser samt skiftrapportering. Öka kvaliteten och standarden på din expeditionsverksamhet genom att få full kontroll och insyn i alla dina processer och rutiner. Med våra lösningar får du och din besättning en gemensam förståelse för situationen i det dagliga arbetet och i nödsituationer.

Polisens larmcentral använder incidentshare för gemensam situationsmedvetenhet

Våra lösningar för polissektorn

IncidentShare

Säker, intuitiv och användarvänlig livestreaming från platsen för händelsen eller patientbehandlingen.
Läs mer

GRID

Ett skalbart, modulärt och mycket användarvänligt sätt att organisera din arbetsdag.
Läs mer
Gå till blogg och nyheter