EWA

En komplett elektronisk journallösning för prehospitala verksamheter.

Kontakta oss
Ewa hero bild

Bliksund EWA – Emergency Worker Assistant - är en elektronisk lösning för patientrapportering för ambulanssjukvården, samt en realtidsöversiktstavla för akutmottagningen som ger uppdaterad patientstatus genom hela akutvårdskedjan. Lösningen säkerställer korrekt och fullständig registrering av patientinformation, effektivt kommunikationsflöde och förbättrad patientvård och säkerhet.

Lösningen är utvecklad i nära samarbete med vårdpersonal – vilket ger en daglig assistent som är anpassad för att möta de tuffa arbetsmiljöerna för akut- och sjukvårdspersonal.

Systemet består av en surfplattbaserad app för användning i ambulanser, en bildskärm för livevisning på akutmottagningar, en server för journalföring för säker lagring av patientuppgifter samt integration med akutmottagningscentraler.

Tablet

EWA är ett toppmodernt program för elektronisk patientrapportering med ett användarvänligt gränssnitt. EWA rymmer en helt touch-baserad användarupplevelse byggd på smarta brickor med inbyggda förslag för strukturerad datainmatning. Endast viktig information visas på de smarta brickorna, vilket ger akutpersonal relevant information om patienten och uppdraget hela tiden. 

Lösningen navigeras enkelt genom horisontell rullning, vilket undviker tidskrävande menynavigering. Den mycket konfigurerbara applikationen anpassar de nödvändiga datafälten beroende på uppdragstyp. EWA är hårdvaruoberoende.

Integrationen med medicinska enheter gör det enkelt att få in vitala parametrar, EKG och andra relevanta data direkt i journalen. Detta gör att personalen kan fokusera på patientens vård medan journalen uppdateras automatiskt. 

Uppdragsinformationen kommer direkt från sändningscentralen/medicinska verksamhetscentralen och registreras och skickas till servern i realtid. Appen har fullt stöd för offlineanvändning.

jourläkaren sitter vid en stor infoskärm och han jobbar

Moln eller på plats

EWA är utformad som en molnlösning och kan användas som en SaaS-lösning. Dessutom kan den installeras i hälsovårdsförvaltningens eget nätverk, och alla data lagras i kundens eget datacenter. Detta garanterar full kontroll över patientinformation och patientens integritet.

Live view display

The LiveView application provides emergency departments with a real-time dashboard on the status of incoming patients. This allows the medical personnel to prepare and prioritise the patient handover and further treatment. 

The solution gives a clear overview of all incoming patients, with real-time vitals, events and ECG easily accessible. In addition, data from triage, sepsis criteria, contagious diseases and the estimated time of arrival are displayed. Functions such as pictures, live video, and chat can be added to the solution.
livevisning på en stor skärm vid läkarbesök
AMK-operatör pratar i telefon med en ambulansräddare

Emergency operations centres integration

Communication between the emergency operations centres / dispatch centres and the ambulance is automated through an API. The tablet receives information from the emergency operations centres and forwards measurements and assessments directly to the selected emergency department.

Insight

In addition to the LiveView notice board, trained staff with specific permission levels can access all details in the emergency record on a computer or mobile device.

In Insight users with the right roles and permissions can access records for review and other purposes. All set-up for the solution is done through the configuration manager in Insight and is deployed to the tablet when the end users log in.

Två operatörer sitter tillsammans och en pekar på en datorskärm
Datorskärm som visar statistik och möjlighet att exportera data

Export to data warehouse

All data in the solution can be exported to a data warehouse using our export service so that analysis can be done in a separate analysis and reporting database.
Gå till blogg och nyheter