IncidentShare

Gemensam situationsmedvetenhet och optimal respons genom livevideo

Kontakta oss
IncidentShare är en säker, intuitiv och snabb lösning för mottagning, hantering och delning av video i realtid. Den har utvecklats i nära samarbete med användare inom brand- och räddningsväsendet, polisen, sjukvården och försäkringsbranschen. Video i realtid ger dig en bättre överblick över händelsen och ser till att alla snabbt får en gemensam lägesuppfattning.

Genom en virtuell närvaro kan du frigöra värdefull tid och säkerställa snabbt informationsutbyte och effektivt samarbete. Du kan reagera snabbt på en nödsituation och skicka rätt besättning med rätt utrustning, färdigheter och utbildning. På så sätt kan du hantera incidenten effektivt, snabbt bedöma situationen och samordna på lämpligt sätt.

IncidentShare ger dig enkel åtkomst till både live-streaming och inspelningar och är lätt att införa för dina användare. Lösningen fungerar också bra i områden med begränsad mobiltäckning eftersom streamingprotokollen kontinuerligt anpassar sig till förhållandena.

Med en säker videoanslutning förbättrar du kommunikationen mellan alla inblandade parter, både internt och externt, och stödjer uppgiftsinsatsen på ett optimalt sätt.

Videolink och Channels


Videolink är ett lättanvänt verktyg för att skapa video mellan den som ringer och operatören. Det är helt webbläsarbaserat, både hos dig och hos den som ringer, så det finns inget behov av att installera en app på den som ringer - du skickar helt enkelt ett textmeddelande från IncidentShare och när den som ringer öppnar länken får du video i realtid från enheten.


Channels förenar olika videokällor och det är enkelt och säkert att bjuda in en tredje part till ett videosamtal antingen via fördefinierade användare eller med länkar. Detta kan vara användbart när det finns ett behov av en tredje parts åsikt eller en specialist med en annan yrkesmässig bakgrund.

Lösningen kan samla in video från en mängd olika enheter, inklusive smartphones, fordon, kroppskameror, övervakningskameror och drönare.

IncidentShare kan samla in platsdata och presentera dem på den inbyggda kartan. Om du använder en PTZ-kamera är den enkel och snabb att styra med den inbyggda PTZ-styrningen. IncidentShare stöder olika videoformat som WebRTC, RTSP, RTMP med mera.

operatören sitter framför många skärmar och pekar på livevideo från incidentshare

Integration

IncidentShare har ett robust och standardiserat API som möjliggör djupgående integration med dina befintliga system. Vår lösning innehåller ett brett utbud av nyckelfärdiga integrationer och är lätt att implementera på alla typer av arbetsplatser. Detta innebär att du kan dra nytta av IncidentShare redan idag utan att omedelbart behöva byta ut gamla system. 

Säker direktsändning

IncidentShare körs på privata servrar i en säker virtualiserad miljö. Vi ser till att du får alla fördelar med molnlösningar, men samtidigt behåller du säkerheten att alltid veta var dina data finns. Med WebRTC och kryptering på hög nivå kan du vara säker på att alla dina videoströmmar överförs säkert. Vi lader jämnt en uafhængig revisionsrapport upprättad (ISAE 3000), som bedömer våra kontroller och tekniska åtgärder fortfarande är helt i topp.
ISAE 3000

 

Bilolycka livestream med incidentshare
polisen använder incidentshareappen och tittar på livekanaler

IncidentShare App

IncidentShare-appen är utformad för att skicka och ta emot live-video på surfplattor eller smartphones. Din personal kan snabbt logga in med en QR-kod och få push-notiser när en kanal går live. Genom att använda IncidentShare-appen kan den utsända personalen mentalt och taktiskt förbereda sig för uppgiften i ett tidigt skede.

Behöver du råd om hårdvara?

Vi har omfattande teknisk kunskap om standardiserad samt specialbyggd hårdvara som fungerar dygnet runt - även under svåra förhållanden.
närbild av livestream på monitor

Med direktsändning kan vi skapa en gemensam bild av situationen för alla som är inblandade i händelsen. Detta innebär bland annat att ledningen i centrum för verksamheten kan hålla koll på vad som händer på olycksplatsen. Detta får saker och ting att röra sig snabbt och gör att vi kan agera proaktivt.

Christoffer Nygaard

Drifts- och utvecklingschef för 112-larm- och driftcentralen vid brandkåren i Köpenhamn.

Christoffer Nygaard Drifts- och utvecklingschef för 112-larm- och driftcentralen vid brandkåren i Köpenhamn.
Gå till blogg och nyheter
Läs mer om villkor för användning av hårdvara och IncidentShare
Läs mer om villkor