Ambulanstjänster

Innovativa lösningar för att förbättra ambulanspersonalens patientvård
Tilbaka till hälso- och sjukvård
Ambulanstjänsten hero image
HubSpot Video
Våra verktyg förbättrar patientvården, effektiviserar processerna och förbättrar kommunikationen och samarbetet mellan ambulanspersonal och annan sjukvårdspersonal.

Genom att använda en elektronisk patientjournal, realtidsvideo och ett omfattande system för verksamhetsstyrning får du den övervakning och insikt som krävs för att förbättra och underlätta ditt dagliga arbete. 

Den elektroniska patientjournalen ger besättningen tillgång till patientinformation i rätt tid, vilket gör det möjligt för dem att ställa korrekta diagnoser och behandla patienterna under transporten. Journalen uppdateras i realtid så att besättningen snabbt och korrekt kan ge bästa möjliga vård. Genom att minska pappersarbetet och effektivisera vården kan din besättning tillbringa mer tid med patienten.

Genom att ge en mer omfattande bild av patientens tillstånd genom video i realtid kan besättningen bättre förutse och svara på patientens medicinska behov. Användningen av video möjliggör också fjärrdiagnos och vägledning från specialistläkare, vilket minskar transporttiden och förbättrar patientens resultat.

Ett komplett system för verksamhetsstyrning hjälper dig att hantera resurser på ett effektivt sätt och ger operativt stöd i en hektisk arbetsdag. Genom att ha full överblick och kontroll över din besättning, flotta och utrustning ökar du den operativa effektiviteten och ansvarsskyldigheten, förbättrar patientsäkerheten och minskar driftskostnaderna.

Vi samarbetar med sjukvårdspersonal för att utforma och implementera lösningar som uppfyller dina behov och förbättrar ditt dagliga arbetsliv, samtidigt som du prioriterar patientsäkerheten.

Våra lösningar används för närvarande av alla ambulanssjukvårdstjänster i Norge.

Våra lösningar för ambulanssjukvården

EWA

En komplett elektronisk journallösning för prehospitala verksamheter.
Läs mer

GRID

Ett skalbart, modulärt system för verksamhetsstyrning som hjälper dig att organisera din arbetsdag.
Läs mer

IncidentShare

Säker, intuitiv, och användarvänlig direktsändning från platsen för incidenten.
Läs mer

Förutom en bättre och effektivare vardag för ambulanspersonalen förväntar vi oss också andra positiva effekter, t.ex. minskade kostnader för utskrifts- och arkivlösningar, mindre manuellt arbete i samband med efterregistrering av data, ökad patientsäkerhet och bättre interaktion i den prehospitala servicen.

Stian Sægrov

Chef för ambulanstjänster,
Førde Hospital Trust