Ambulansflygtjänster

Operativt stöd och förbättrad patientvård
Tillbaka till hälso- och sjukvård
Ambulansflygtjänster hero bild
Genom att använda den elektroniska patientjournalen och vårt omfattande system för verksamhetsstyrning förbättrar du kvaliteten och kontinuiteten i patientvården och skapar effektivare verksamhet. Våra verktyg hjälper dig att effektivisera dina processer och förbättra kommunikation och samarbete mellan besättningsmedlemmar och annan vårdpersonal.

Med vår stora fälterfarenhet har vi utvecklat verktyg som är utformade för att hjälpa dig i din hektiska arbetsdag. Vår elektroniska patientjournal ger dig i tid till patientinformation, vilket gör att du kan ställa en mer exakt diagnos och behandla patienter under transporten. Journalen uppdateras i realtid för snabb och korrekt vård. Genom att ersätta pappersarbete med digitala verktyg kan din besättning tillbringa mer tid med patienten.

Genom att ha full överblick och kontroll över din besättning, flotta och utrustning ökar du den operativa effektiviteten och ansvarsskyldigheten, förbättrar patientsäkerheten samt minskar driftskostnaderna. Vårt system för verksamhetsstyrning ger dig också enkel tillgång till förfaranden och rutiner, säkerställer en jämn vårdkvalitet med patientsäkerheten som högsta prioritet.

Våra lösningar för ambulansflygstjänster

EWA

En komplett elektronisk journallösning för prehospitala verksamheter
Läs mer

GRID

Ett skalbart, modulärt system för verksamhetsstyrning som hjälper dig att organisera din arbetsdag.
Läs mer

IncidentShare

Säker, intuitiv, och användarvänlig direktsändning från platsen för incidenten.
Läs mer