Västra Själlands Brandkår använder livevideo för att förbättra intern kommunikation och effektivisera sina operationer

Under de senaste åren har Västra Själlands Brandkår aktivt använt Blinksunds videoplattform, IncidentShare, främst för att sända livevideo vid insatser där deras drönare har varit involverade. Nu har de också i ett pilotprojekt börjat sända livevideo, både från fordon och kroppskameror.

Syftet med projektet är att ge samarbetspartners och specialstyrkor en ständigt uppdaterad överblick av situationen i realtid, vilket gör det lättare att få hjälp på distans under en pågående operation.

Västra Själlands Brandkår använder livevideo förbättra intern kommunikation och effektivisera operationer blog hero bild

Morten Hansen, som är sektionschef för utbildningsavdelningen hos Västra Själlands Brandkår, förklarar:

"När våra samarbetspartners och specialstyrkor får tillgång till räddningstjänstens visuella information kan det hjälpa dem att hjälpa oss. Det ger dem möjlighet att visualisera det jag som insatsledare säger och är ett värdefullt verktyg för att proaktivt stödja operationen samt ligga i framkant."

I praktiken bär insatsledarna kroppskameror som livestreamar till brandkårens kontrollrum, som sedan kan dela videon vidare. Morten Hansen ser livevideo som ett kraftfullt komplement till redan starka samarbeten:

"Det vi vet är att alla relevanta enheter eller partners inte anländer till en olycksplats samtidigt. Livestreaming är därför ett bra sätt för dem att följa utvecklingen även om de inte är på plats”,

säger Morten Hansen och tillägger:

"Det ger betydligt bättre möjligheter att snabbt förstå situationen, där man nästan är på plats genom livevideo och ljud. Jag agerar själv som ett filter för den information jag delar och nu får andra aktörer också möjligheten att se och höra det jag ser och hör."

 

Stöd vid kemikalieutsläpp

morten hansen använder incidentshare för att ta emot livevideo som ger en delad förståelse av situationenLivestreaming har redan hjälpt brandkåren vid en insats där det varit kemikalieutsläpp. Morten Hansen kunde som insatsledare inte omedelbart identifiera det kemiska ämnet - men tack vare kroppskameran kunde kontrollrummet parallellt med Mortens arbete, undersöka ämnet via livestreamen.

"När de insåg att jag hade tid så kontaktade de mig och informerade om kemikaliets egenskaper. Det är ett utmärkt exempel på hur bakomliggande enheter, i det här fallet kontrollrummet, kan stödja den operativa insatsen via IncidentShare," förklarar Morten Hansen.

Och just när det gäller kemikalieutsläpp så är det inte enbart assistans från kontrollrummet som livestream hjälper oss med. IncidentShare ger Västra Själlands Brandkår möjlighet att även strömma direkt till Kemisk Beredskap och få expertstöd därifrån.

 

Startade som ett utbildningsverktyg

Användningen av kroppskameror började i Västra Själlands Brandkår som ett utbildningsverktyg, där insats- och teamledare efter en insats kunde se över händelseförloppet och utvärdera sin insats. Morten Hansen berättar:

"Operativt ville vi införa ett verktyg som skulle kunna ge ledare insikt i sin kommunikationsförmåga och sina handlingar under insatser. Under en insats kan vi i vissa situationer hamna under stor press och det finns otroligt mycket att lära genom att få en återblick av situationen,"

och fortsätter:

"Förutom att vara ett fantastiskt läroverktyg, ger livestreaming från kroppskameror kontrollrummet en bättre bild av situationen på plats. Det ger dem också verktyg för att vara proaktiva, exempelvis när det gäller behovet av ytterligare resurser."

Det råder ingen tvekan om att IncidentShare är ett värdefullt verktyg för Västra Själlands Brandkår som kan användas under olika typer av operationer. Verktygen kan användas både som ett stödjande instrument vid operativa insatser och som ett utvecklingsverktyg för enskilda team- eller insatsledare. Även om det inte förväntas minska personalbehovet, kommer det att förbättra möjligheterna för snabbare assistans, vilket kan förbättra insatsen och i bästa fall minska olyckans omfattning.