Bliksund får sin första kund i Storbritannien - levererar PEPJ-lösning till LIVES

Bliksund har uppnått en viktig milstolpe genom att säkra sitt första kontrakt i Storbritannien med Lincolnshire Integrated Voluntary Emergency Service (LIVES) för deras PEPJ-lösning Bliksund EWA. LIVES, en registrerad välgörenhetsorganisation som bemannas av frivilliga, erbjuder prehospitala vårdtjänster i hela Lincolnshire och kommer att använda Bliksund för att stödja sina prehospitala tjänster framöver.

Bliksund får sin första kund i Storbritannien - levererar ePCR-lösning till LIVES blog hero bilde

Med sitt ursprung som går tillbaka till 1970-talet har LIVES konsekvent prioriterat livräddande insatser genom att utnyttja bidrag från volontärer för att leverera effektiva prehospitala vårdtjänster. Framöver kommer LIVES att integrera Bliksunds elektroniska ambulansjournal (PEPJ), EWA, i sin ambulansflotta och fungera som en integrerad elektronisk lösning för rapportering av patientvård inom deras verksamhet. I samarbete med East Midlands Ambulance Service tillhandahåller LIVES klinisk expertis, kompetens inom intensivvård och snabba medicinska insatser genom sitt nätverk av ambulanssjukvårdare. LIVES-personalen svarar på över 1 000 incidenter varje månad, vilket motsvarar mer än 12 000 incidenter per år.

Hittills har LIVES förlitat sig på ett pappersbaserat rapporteringssystem och arbetat tillsammans med andra organisationer som använde olika system för att registrera sina data. Framöver förväntar de sig att EWA kommer att förbättra informationsflödet och underlätta effektiviseringen av patientjournaler.

Daniel Sedgewick medical director LIVES profil bilde"Vi letar alltid efter nya sätt att förbättra vården av patienter och den service vi levererar som välgörenhetsorganisation, och det här digitala tillvägagångssättet gör just det. De direkta fördelarna är bland annat säkerhetsmekanismer för att identifiera försämrade patienttillstånd och påminna personalen om behandlingsvägar. En videolänk ingår så att mer erfarna läkare kan ge råd på distans, och tidsbesparande funktioner gör att läkarna kan ägna mer tid åt att interagera med patienten och mindre tid åt att dokumentera", säger Daniel Sedgewick, Medical Director på LIVES

Det var också avgörande för LIVES att EWA integreras sömlöst med deras ZOLL-monitorer eftersom detta förbättrar interoperabiliteten och effektiviserar arbetsflödet för räddningspersonal. Denna integration säkerställer att kritisk patientdata som fångas upp av ZOLL-enheter sömlöst kan överföras till EWA, vilket möjliggör effektivare och mer välgrundat beslutsfattande under nödsituationer.

"Integrationsnivån var en viktig faktor för att vi skulle välja Bliksund under anbudsprocessen. All data som vi samlar in kommer nu att överföras till ePCR automatiskt", säger Daniel Sedgewick, Medical Director på LIVES

 

Agilt med fokus på kundens behov

Bliksund prioriterar agila arbetsmetoder och har ett nära samarbete med sina kunder för att säkerställa leverans av användarvänliga och relevanta lösningar. Genom att anta ett agilt tillvägagångssätt skräddarsys lösningarna konsekvent för att tillgodose kundernas unika krav och preferenser. För närvarande håller Bliksund på att utveckla en app för räddningspersonal som sömlöst kommer att integreras med EWA och stödja LIVES räddningspersonal i deras fältarbete.

Från ett organisatoriskt perspektiv ger systemet stora fördelar när det gäller planering, kvalitetsgranskning och rådgivning på distans, vilket leder till en säkrare tjänst för patienterna", säger Daniel Sedgewick, Medical Director på LIVES

Utvecklingen av denna app för första hjälpen ligger i linje med kraven från den brittiska marknaden, och särskilt för organisationer med ett betydande antal frivilliga första hjälpen-arbetare.

Janne Morstøl CEO Bliksund profil bild
"Utmaningarna i Norge och Storbritannien är mycket lika. När vi tar en mogen lösning till Storbritannien och anpassar den till lokala standarder, tror vi starkt på att våra lösningar effektivt kan stödja LIVES i deras prehospitala insatser. Vi beundrar deras uppdrag och professionalism, och vi är stolta över att de har valt Bliksund EWA för att förbättra sina tjänster.", säger Janne T. Morstøl, VD för Bliksund. 

 

Läs mer om LIVES och deras arbete här