Livevideo - stärker beredskapen hos Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Användningen av livevideoströmning har blivit en värdefull resurs för räddningstjänsten i Skåne Nordväst. Användningen av video har förvandlat sättet räddningspersonal agerar genom att möjliggöra realtidsövervakning och samordning av händelser. Detta har markant förbättrat responsen i kritiska situationer.

skåne mattias control room

Räddningstjänsten Skåne Nordväst har varit innovativ och har arbetat med live streaming sedan 2010. Alla är vana vid att filma, och live streaming är en naturlig del av vardagen, oavsett om det är drönare, bodycams eller kameror på fordon. Mattias Johansson arbetar med samordning och ledning av räddningstjänsten och har jobbat med Incidentshare de senaste tre åren.

"Räddningstjänsten Syd introducerade oss för företaget och rekommenderade användning av SMS till video. Efter att ha sett en demonstration av lösningen var vi övertygade om att den skulle förbättra och stärka vår användning av video på ett utmärkt sätt," säger Mattias Johansson.

Räddningstjänsten Skåne Nordväst är baserad i Helsingborg och består av 275 anställda fördelade på fyra heltidsstationer, fem deltidsstationer samt RSNV-räddningsvärn. De täcker området Helsingborg, Ängelholm, Örkelljunga och Bjuv med cirka 220 000 invånare.

 

Beslutsstöd med realtidsinformation

Livevideo ger räddningspersonalen möjlighet att fatta beslut baserade på realtidsdata. Detta är särskilt viktigt i komplexa situationer där varje sekund räknas. För dem som sitter på centralen ger det bättre förståelse för situationen.

mattias skåne"När vi till exempel har händelser vid stora byggnader där det är utmanande att få överblick över området, använder vi drönare eller faste kameror på fordonen. Det ger bättre överblick och är mindre resurskrävande än att skicka ut personal för rekognosering," säger Mattias Johansson.

 

Räddningstjänsten har implementerat användning av bodycams för att stärka säkerheten, dokumentationen och effektiviteten i deras operativa tjänst. Ofta används bodycams av insatsledare, och dessa ger kontinuerliga videoinspelningar som fångar upp alla händelser på platsen. Genom att utrusta insatsledare med bodycams får räddningstjänsten omedelbar tillgång till visuell dokumentation av händelserna.

Detta tillvägagångssätt ger värdefull insikt i realtid, och när det kombineras med användningen av drönare och bilkameror skapas en mer omfattande förståelse av situationen.

Skåne køretøj bagende

Mer effektiv och bättre användning av resurser

Genom livevideo kan räddningspersonalen få omedelbar insikt i händelsens omfattning. Det gör det möjligt att snabbt bedöma situationen och vidta nödvändiga åtgärder snabbare och mer noggrant. Med förståelse för situationen kan centralen också skicka rätt resurser till händelseplatsen.

"Genom att dela livevideoströmmar kan olika team och nödtjänster samarbeta mer effektivt. Dessutom ger det möjlighet att visa personer som är i beredskap hemma vad som händer, så att de kan bedöma om de måste involvera sig. Detta bidrar till förbättrad kommunikation och mer samordnade insatser under kritiska operationer," säger Mattias Johansson.

 

Ansluten till SOS Alarm

SOS Alarm är en centraliserad larmcentral som hanterar nödsamtal och larm på vägnar av olika nödtjänster, inklusive ambulans och brandkår. Räddningstjänsten får idag sina uppdrag via SOS Alarm och talar inte direkt med inringarna. De lyssnar in och får ofta ringa upp i efterhand för att kunna skicka en länk så att de kan filma.

"Vi har länge önskat att SOS Alarm och IncidentShare kunde samarbeta. Det hade gjort det enklare om vi fick bilder tidigare i händelsen," säger Mattias Johansson.

 

Läs mer här: https://rsnv.se/om-oss/